Archive for Styczeń 12th, 2014

Człowiek sam decyduje?

Pojęcie życia i śmierci było, jest i zawsze będzie tematem rozmyślań rodzaju ludzkiego. Odkąd bowiem człowiek pojawił się na Ziemi, przedmiotem jego zainteresowań stała się jego egzystencja, sens życia i sam moment śmierci. Trzeba zaznaczyć, że rozważania te stają się bardziej intensywne wraz z rozwojem nauki. Bowiem to właśnie dzięki niej jesteśmy w stanie odpowiedzieć […]

Dowody kontra religia

Naukowcy tylko w pewnym stopniu zgadzają się z ta teorią. Oni również za początek życia uważają połączenie się komórki jajowej z plemnikiem, ale twierdzą, iż ochrona zarodka powinna zaczynać się mniej więcej w okolicach 3 miesiąca życia embrionalnego – tzn. w momencie, kiedy zaczynają wytwarzać się poszczególne narządy. Stąd właśnie pojawiają się dyskusje dotyczące możliwości […]

Śmierć jako zahamowanie procesów

Jako śmierć w tym wypadku również będziemy traktować zahamowanie poszczególnych procesów zachodzących podczas życia w organizmie. Problem pojawia się w chwili, gdy będziemy rozpatrywać fazę spoczynku roślin. Jest to faza podobna do anabiozy występującej u bakterii. Polega ona na maksymalnym obniżeniu metabolizmu, ruchów i zahamowaniu procesu rozmnażania. Jest to konieczne, do przetrwania niekorzystnych warunków środowiska. […]

Bakterie a organizmy wyższe?

Należące również do mikroorganizmów bakterie i sinice są już organizmami jednokomórkowymi o budowie prokariotycznej. Organizmy te, w przeciwieństwie do wirusów, posiadają twory przypominające organelle komórkowe Eukariotów, w tym te najważniejsze jak: rybosomy, tylakoidy i mezosomy. W związku z tym mogą one przeprowadzać najważniejsze procesy metaboliczne. Zdolne są do odżywiania, poruszania za pomocą rzęsek, rozmnażania wegetatywnego […]

Aspekt mikro

Ważniejszym aspektem w rozpatrywaniu tematu życia i śmierci jest jednak aspekt mikro – zwracający szczególną uwagę na egzystencję pojedynczej jednostki. Tutaj również istnieją dwie skrajne teorie: katolicka oraz naukowa. W tej pierwszej, podobnie zresztą jak i w aspekcie makro, istnieje osoba Boga. To właśnie On decyduje o powstaniu życia danego organizmu i On również to […]

Teorie naukowe

Natomiast 3800 mln. lat temu, według naukowców, w morzu doszło do połączenia się cząsteczek cukrów, dzięki czemu powstała skrobia i celuloza oraz aminokwasów, co doprowadziło do powstania białek. Następnie białka i cukry łącząc się ze sobą dały DNA. Kwas deoksyrybonukleinowy był pierwszym związkiem chemicznym zdolnym do samoodtwarzania się – taki był początek życia na naszej […]

Życie w aspekcie makro

Poruszając temat życia i śmierci należy je rozpatrzyć zarówno w tzw. aspekcie „mikro”,jak i „makro”. Rozgraniczenie to pozwala nam zastanowić się nad problemem życia i śmierci, odpowiednio – jednostki, jak i całego świata. Zacznę od omówienia życia i śmierci w odniesieniu do Ziemi. Istnieje wiele koncepcji dotyczących powstania życia na naszej planecie. Jedną z nich […]

Życie i śmierć w aspekcie filozoficznym

Życie i śmierć – tylko dwa słowa, a przysparzają nam tyle problemów w ich wyjaśnieniu. Od wielu tysięcy lat, odkąd człowiek zaczął postrzegać to, co go otacza, próbuje zdefiniować te dwa słowa. Czym jest życie i śmierć? Kiedy się zaczyna, a kiedy kończy? Skąd wzięło się życie na Ziemi? Na te i wiele innych pytania […]

Dla kraju rad

Niestety, ale nie schwytano najważniejszych specjalistów, takich, jak von Braun, czy generał Dornberger, którzy byli już bezpieczni u Amerykanów, ale w okolicach podziemnych zakładów Dora schwytano dwustu techników, którzy nie zdołali lub nie chcieli uciekać na zachód. Największą radziecką zdobyczą był Helmut Gytrup, specjalista od systemów naprowadzania rakiet. Przez wiele lat ukrywał swe komunistyczne przekonania, […]

Cenna zdobycz

Antyfaszyści nie mieli zamiaru stawiać oporu oddziałowi NKWD, więc zaczęto przeszukiwać magazyny. W ostatnim znaleziono rzędy niewielkich, drewnianych beczek, ułożonych w kilku warstwach. Sto trzydzieści ton tlenku uranu załadowano na ciężarówki i przewieziono na stację kolejową. Później stwierdzono, że ten ładunek przyśpieszył uruchomienie reaktora, wytwarzającego pluton o cały rok. W skaldzie radzieckiej komisji, przybyłej do […]

Design: