Człowiek sam decyduje?

Pojęcie życia i śmierci było, jest i zawsze będzie tematem rozmyślań rodzaju ludzkiego. Odkąd bowiem człowiek pojawił się na Ziemi, przedmiotem jego zainteresowań stała się jego egzystencja, sens życia i sam moment śmierci. Trzeba zaznaczyć, że rozważania te stają się bardziej intensywne wraz z rozwojem nauki. Bowiem to właśnie dzięki niej jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na wiele, dręczących nas pytań. Całą wiedzę, jaką dzisiaj posiadamy zawdzięczamy naukowcom. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że problemem życia i śmierci coraz częściej będzie przedmiotem niekończących się dyskusji i sporów występujących pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi. Będąc studentką kierunku „biologia” nie mogę nie zauważać dowodów, które przemawiają za autentycznością teorii naukowców. Jestem jednak także katoliczką, tzn., że powinnam, wierzyć, że całe nasze życie zależy od Boga. Uważam jednak, że jeżeli teorie ludzi nauki jesteśmy w stanie udowodnić za pomocą długoletnich badań, o tyle teoria kreacjonizmu jest kwestią tylko i wyłącznie naszej wiary. Nie jesteśmy w stanie udowodnić, czy Bóg tak naprawdę istnieje, możemy tylko wierzyć w Niego lub nie. To, którą drogą będziemy się kierować w naszym życiu jest tylko i wyłącznie naszą indywidualną sprawą. Nikt nie może kazać nam wierzyć w którąś z tych teorii. Ważnym jest jednak, by nie pozostać obojętnym wobec tego, co nas otacza. Ponadto uważam, że należy rozgraniczyć to, co ” mówi” nam serce, od tego co ‚mówi” nam nasz rozum. Naszym zadaniem jest poznać teorie dotyczące życia i śmierci na tyle, na ile jest to możliwe i wybrać tą, która zgodna jest z nami samymi. Nigdy bowiem nie będziemy do końca pewni, która z nich jest tą prawdziwą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: