Aspekt mikro

Ważniejszym aspektem w rozpatrywaniu tematu życia i śmierci jest jednak aspekt mikro – zwracający szczególną uwagę na egzystencję pojedynczej jednostki. Tutaj również istnieją dwie skrajne teorie: katolicka oraz naukowa. W tej pierwszej, podobnie zresztą jak i w aspekcie makro, istnieje osoba Boga. To właśnie On decyduje o powstaniu życia danego organizmu i On również to życie zabiera. Natomiast sam przebieg życia, jego sens i cel zależą od nas. Jako początek życia, katolicy uważają moment połączenia się gamety męskiej i żeńskiej w procesie zwanym zapłodnieniem. Natomiast naukowcy definiują życie jako umiejętność przeprowadzania odpowiednich procesów metabolicznych. Tak więc według nich organizm żywy to taki organizm, który potrafi już wzrastać, odżywiać się, oddychać, poruszać, reagować na bodźce i rozmnażać się. Za cechy konieczne do uznania tego organizmu za żywy uznaje się: obecność metabolizmu, homeostazę, występowanie regulacji poszczególnych procesów oraz wyodrębnienie ze świata zewnętrznego. Natomiast możliwość rozmnażania, wzrostu, zmienności ewolucyjnej należą do tzw. cech potencjalnych. Postaram się rozpatrzeć problem życia i śmierci na podstawie właśnie tych teorii. Zacznijmy od najmniejszych organizmów żyjących na Ziemie, a mianowicie od mikroorganizmów tj. bakterii i wirusów. Zastanówmy się więc, czy słowo „życie” można powiązać z wirusami. Wirusy są bowiem cząsteczkami organicznymi, które nie posiadają struktury komórki. Zawierają jednak swój własny materiał genetyczny RNA lub DNA. Dzięki niemu mogą się one namnażać. W przypadku wirusów nie stosuje się słowa „rozmnażanie”, gdyż kopiowanie informacji genetycznej jest tu możliwe tylko dzięki obecności innego organizmu i nie obejmuje podziału komórki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: