Teorie naukowe

Natomiast 3800 mln. lat temu, według naukowców, w morzu doszło do połączenia się cząsteczek cukrów, dzięki czemu powstała skrobia i celuloza oraz aminokwasów, co doprowadziło do powstania białek. Następnie białka i cukry łącząc się ze sobą dały DNA. Kwas deoksyrybonukleinowy był pierwszym związkiem chemicznym zdolnym do samoodtwarzania się – taki był początek życia na naszej planecie. Tak jak i na powstanie życia, tak również na koniec wszechświata, a tym samym i życia, istnieje wiele teorii. Chrześcijanie zakładają, że podobnie jak i powstanie świata, tak i jego koniec, zależą od jedynego stwórcy i kreatora – Boga. Czas nastąpienia tegoż końca świata nie jest znany żadnej z żyjących osób. Natomiast według naukowców istnieją dwie hipotezy prognozujące degradację świata. Są nimi teoria „Wielkiego Chłodu” (Teoria mówiąca, że jeśli ilość materii jest zbyt mała, by siły grawitacyjne mogły powstrzymać ekspansję lub przewagę zyska ciemna materia. Wszechświat będzie w takiej sytuacji rozszerzać się wiecznie, a jego temperatura spadać) oraz teoria „Wielkiego Karchu”(Teoria ta mówi, że jeśli ilość materii jest na tyle duża, by powstrzymać ekspansję i następnie pod wpływem sił grawitacyjnych dojdzie do zapadnięcia się wszechświata i odwrócenia wszystkich etapów dotychczasowej jego ewolucji, aż do momentu, gdy wszystkie siły władające kosmosem będą znów połączone w jedną wielkość, a materia i energia będą stanowić jedność. Temperatura wtedy będzie wzrastać wraz ze wzrostem gęstości) .

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: