Życie w aspekcie makro

Poruszając temat życia i śmierci należy je rozpatrzyć zarówno w tzw. aspekcie „mikro”,jak i „makro”. Rozgraniczenie to pozwala nam zastanowić się nad problemem życia i śmierci, odpowiednio – jednostki, jak i całego świata. Zacznę od omówienia życia i śmierci w odniesieniu do Ziemi. Istnieje wiele koncepcji dotyczących powstania życia na naszej planecie. Jedną z nich jest koncepcja kreacjonistyczna – uznawana przede wszystkim przez chrześcijan. Według niej siła sprawczą, dzięki której powstało życie na Ziemi jest Bóg. To on w ciągu 7 dni stworzył oceany, morza, lądy, zwierzęta, rośliny, mikroorganizmy a także człowieka: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię…Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich…Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno i niech się ukaże powierzchnia sucha…Niechaj ziemia wyda rośliny zielone…Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba…Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju…Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego nam.” („Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu”)Zupełnie inne zdanie na powyższy temat przedstawiają naukowcy, według których nie istniała żadna siła sprawcza, która wykreowała życie na Ziemi. Według tej teorii, która wydaje się najbardziej prawdopodobna, wszechświat powstał ok. 13,73 mld lat tempo w wyniku tzw. Wielkim Wybuchu. Z bardzo gęstej i gorącej osobliwości początkowej wyłoniły się przestrzeń, czas, materia, energia i oddziaływania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: